Objavljeno: 12.11.10
Neverbalna komunikacija v pokru - Laž ima kratke noge
 
LAŽ IMA KRATNE NOGE

Domen Uršič

1. Noge ne lažejo

Če bi vas vprašali, kateri del človeškega telesa je najbolj »pošten« - del, kjer lahko največkrat odkrijemo človekovo pravo namero, bi vas le malo odgovorilo da sta to spodnji okončini. Milijone let je bil človeški razvoj odvisen od sposobnosti naših nog, od njih je bilo odvisno ali bomo lahko pobegnili ter preživeli.

Dolgo predno smo razvili zmožnost govora, so naše noge na nevarnosti iz okolja reagirale (nevarnost zveri, vročino...) instinktivno, brez potrebe po zavestnem odločanju. (Navarro, 2008: 68). V naših možganih so se ohranile te reakcije na čustveno vzburjenje, zato ob nenadni nevarni situaciji reagirajo podobno (če ne enako) kot pred več tisoč leti. Resda pri pokru le stežka naletimo na situacijo, ko bomo v smrtni nevarnosti, vseeno pa so čustva močna, naša podzavest pa se nanje odziva. Ker se igralci pokra še posebej osredotočajo na ne-kazanje ostalih neverbalnih znakov npr. obraznih (t.i. poker face), prepričanje da soigralci zaradi višine mize ne vidijo premikov nog pa to le še povečuje, nam je poznavanje le teh lahko v izredno pomoč pri branju nasprotnika.

2. Happy man, hapy feet


Happy feet predstavlja besedno zvezo, s katero označujemo premike nog, ki delujejo kot bi bile »na fedrih« (gravity defying foot behavior). Ko je Navarro prvič opisal ta neverbalni znak, kot enega izmed najpomembnejših kazalnikov visoke samozavesti igralcev, sem se nasmejal banalnosti opisa. Noge, ki »poskakujejo, migajo, se odbijajo, tapkajo...« ni ravno znanstven opis, a kaj ko ima nekdanji FBI agent še kako prav. Noge so najbolj pošten kazalnik počutja, ker se ga nikoli nismo poskušali naučiti imejevati.

»Happy feet in action«
»A few months ago I was watching a World Poker Tour final table on TV. I see a gay dealt flush and his feet are going wild! They are wiggling and bouncing like the feet of a child who´s just learned he´s going to Disney World. His face is stoic, his demeanor above the table is calm, but down near the floor there´s a whole lot of shakin´ going on!« (Navarro, 2006).

3. Pozicija, pozicija, pozicija

a) I want to get away!

Raziskave neverbalne komunikacije porotnikov (v ZDA) so pokazale, da kadar jim obtoženec ni povšeči oziroma mu ne verjamejo, stopala obrnejo v smeri izhoda iz dvorane (da obrnemo stopala proti najbližjemu izhodu je dokazano tudi, kadar sodelujemo v neprijetnem pogovoru), saj tako podzavestno poskušajo »uiti« oziroma se rešiti neprijetne situacije (Dimitrius, Mazzarella, 2002 v Cole, 2002). Če igralec do flopa, turna ali riverja sedi v nevtralni poziciji, nato pa spremeni lego nog tako, da jih obrne proč od kart ali v smeri izhoda, lahko z visoko gotovostjo sklepamo, da želi čimprej zaključiti oziroma uiti iz njemu neprijetne situacije.

b) Foot freeze

Kadar igramo z igralcem, ki ves čas nervozno premetava, trza in brca z nogama ter nato nepričakovano otrpne, moramo postati postati pozorni. »Freeze« funkcija se je skozi razvila kot instinktivna reakcija na strah oziroma nevarnost. Nekateri avtorji navajajo, da je nenadna otrplost nog lahko znak blefiranja, saj pri osebi obstaja strah, da jo bodo ujeli. Vseeno menim, da je »foot freeze« sicer lahko eden izmed znakov blefiranja, odvisno od trenutka in situacije, v kateri se le to zgodi. Z gotovostjo pa lahko zapišemo, da je znak anksioznosti, strahu in občutja nevarnosti v dani situaciji, kar dobri bralci soigralcev lahko s pridom izkoristijo.

c) Do it!

Znaki namere (intention cues) nog nam povedo, da ima oseba namen, namero...nekaj narediti, opraviti. Oseba, ki v določenem trenutku spremeni pozicijo nog iz nevtralne (noge počivajo na tleh) v poziciji, kot ju lahko vidite na spodnjih slikah (peti privzdignjeni, konice čevljev usmerjeni naprej, roke pripravljene), izraža pripravljenost na akcijo, kar v jeziku pokra pomeni call, raise ali reraise.

Namera

d) Nervoza


O enem izmed znakov nervoze smo nekaj zapisali že v uvodu. Kadar opazimo nenadno, »brcajoče« gibanje nog/e (slika 1) smo lahko prepričani, da je oseba napeta in nemirna. Podobno velja za siuacijo, ko igralec premakne stopala tako, da so konice čevljev usmerjene navznoter (slika 2) oziroma da sta stopali prepleteni v območju gležnjev (slika 3). Igralec, ki kaže omenjene znake, ima v najboljšem primeru sprejemljiv do slab oziroma slab hand.


e) Calm down...

Če pri igri opazite igralca, ki »priklene« gležnja za stol ter se z dlanmi gladi po stegnih ste lahko dokaj prepričani, da ste soigralca ujeli pri blefiranju oziroma v zanj neprijetni situaciji. Ko se oseba pogladi po stegnih si namreč podzavestno skuša osušiti dlani ter se pomiriti. Če to spremlja še »freeze response«, ko igralec poskuša pomiriti noge tako, da jih priklene okoli nog stola, smo lahko prepričani, da je situacija zanj resna in izjemno negativna.


4. The Wall

Tudi drža nog ob sedenju je lahko upoštevanja vreden znak. Ko igralci sedijo en ob drugem, lahko z načinom sedenja ter pozicijo nog pokažejo čustva, ki jih gojijo do igralcev ob njih.


Sliki 1 in 2 prikazujeta nasprotujoči se emociji do sogovorca. Kadar sedimo en ob drugem, je smer, v katero sta prekrižani nogi, pomemben kazalnik emocije, ki jo gojimo do nasprotne osebe. Kot vidimo prvi sliki, je moški prekrižal nogi tako, da koleno deluje kot zid med osebama, v sliki 2 pa je spremenil položaj, premaknil koleno nazaj ter odstranil »prepreko« med njim in sogovornico. Kadar se položaj nog spremeni iz nevtralnega oz. položaja slike 2, v položaj kjer koleno deluje kot zid med vami ter soigralcem, lahko sklepate, da tega, kar ste storili - npr. visoka stava pri pokru - nasprotna oseba ne odobrava.

Glej tudi: Uršič D. (2010): Neverbalna komunikacija v pokru - 1.del: POKER FACE. Mikroobrazne spremembe in branje igralcev

Viri:

1. Cole J. (2002): Gesture following deafferentation - A phenomenologically informed Experimental Study. Phenomenology and the Cognitive Sciences 1: 49-67, 2002.
2. Ekman P. (1976): Movements with Precise Meanings. V: Journal of Communication
3. Fast J. (1971): Body Language. Pan Books Ltd. London (1971)
4. Givens D. (2002): The Nonverbal Dictionary Of Gestures, Signs & Body Language Cues. Spokane, Washington: Center for Nonverbal Studies Press (2002).
5. Navarro J. (2008): What Every Body is saying. Harper-Collins Publishers.
6. Navarro J., Hellmuth P. (2006): Read´Em and Reap. Harper-Collins Publishers.